Achterstand van levensloopbestendige woningen

Achterstand van levensloopbestendige woningen!

Uit een onderzoek van de NVM kwam uit dat ouderen op achterstand staan op de markt van nieuwbouwwoningen. Bij nieuwbouw krijgen levensloopbestendige woningen voor deze doelgroep onvoldoende aandacht.  Dit zet een extra rem op de doorstroming en daarmee ruimte op de woningmarkt. De conclusie volgt uit een onderzoek van NVM van 140.000 verhuizingen binnen de Nederlandse koopsector en een enquête onder NVM-makelaars, uitgevoerd door datadochter brainbay. Ook blijkt dat ouderen zich op de woningmarkt anders gedragen dan jongere generaties. De woonvoorkeuren wijken af en dat geldt ook voor de afstand waarbinnen ouderen verhuizen. 

Ruim twee derde van de NVM-makelaars die deelnamen aan de enquête, geeft aan dat er in hun regio nog te weinig aandacht is voor de wensen van ouderen in de woningbouw. Dit terwijl zowel de vergrijzende Nederlandse bevolking als de complete woningmarkt gebaat zijn bij het bouwen van meer levensloopbestendige woningen. Bouwen voor de doorstroming van ouderen opent namelijk deuren voor woningzoekers van alle generaties. Minister de Jonge heeft dit opgenomen in het programma "Wonen en zorg voor ouderen". Daarbij moet een derde deel van de per 2030 te realiseren 900.000 huizen geschikt zijn voor ouderen. 

Je leest hier meer over op:  https://www.nvm.nl/nieuws/2023/ouderen-op-achterstand-op-woningmarkt/ 

levensloop