ERA Makelaardij Amerstreek

De WOZ waarde van uw woning

WOZ-waarde

In januari of februari krijgt u een WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning. Deze stelt uw gemeente vast. De WOZ-waarde is belangrijk omdat er meerdere belastingen en heffingen op zijn gebaseerd. De WOZ (van Wet waardering onroerende zaken) is de grondslag voor:
•Eigenwoningforfait
•Onroerendezaakbelasting
•Afvalstoffenheffing
•Rioolheffing
•Watersysteemheffing
•Erf- of schenkbelasting

De WOZ-waarde van uw woning is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum. Voor de beschikking in 2019 is de waardepeildatum 1 januari 2018. Uw gemeente baseert de waarde van uw woning onder meer op de ligging, inhouds- en oppervlaktegegevens. De Waarderingskamer ziet erop toe dat gemeenten de WOZ goed uitvoeren. Toch is de waardebepaling nogal eens onnauwkeurig. U kunt dan bezwaar maken tegen de WOZ. Vindt u dat uw WOZ-waarde onjuist is?

Neem dan met ons contact op!!!

2023 ERA Amertreek rode stoelen

Denkt u dat uw WOZ-waarde onjuist is?

Neem contact met ons op voor advies.