Era Makelaardij Amerstreek
De WOZ waarde van uw woning
Logo

WOZ-waarde

In januari of februari krijgt u een WOZ-beschikking. Hierin staat de WOZ-waarde van uw woning. Deze stelt uw gemeente vast. De WOZ-waarde is belangrijk omdat er meerdere belastingen en heffingen op zijn gebaseerd. De WOZ (van Wet waardering onroerende zaken) is de grondslag voor:
•Eigenwoningforfait
•Onroerendezaakbelasting
•Afvalstoffenheffing
•Rioolheffing
•Watersysteemheffing
•Erf- of schenkbelasting

De WOZ-waarde van uw woning is de geschatte marktwaarde op de waardepeildatum. Voor de beschikking in 2019 is de waardepeildatum 1 januari 2018. Uw gemeente baseert de waarde van uw woning onder meer op de ligging, inhouds- en oppervlaktegegevens. De Waarderingskamer ziet erop toe dat gemeenten de WOZ goed uitvoeren. Toch is de waardebepaling nogal eens onnauwkeurig. U kunt dan bezwaar maken tegen de WOZ. Vindt u dat uw WOZ-waarde onjuist is?

Neem dan met ons contact op!!!

 

ERA's Open Huizen Route

Speeddaten met uw toekomstige huis
30 maart 2019
illustratie

Neem contact met ons op

Informatie over de WOZ waarde van mijn woning

Privacyverklaring