Bedrijfsonroerend Goed
Logo

Bedrijfsonroerend Goed

Ook in het bedrijfsmatig makelen is door ons in de loop der jaren  de nodige expertise opgedaan. Met name de lokale markt kent voor ons geen geheimen. Wij staan graag klaar voor onze collega MKBer.

Bedrijfstaxaties
Tevens zijn wij gespecialiseerd in het taxeren van kantoren, winkels en ook specifiek onroerend goed als bijvoorbeeld scholen, kloosters, kerken, toekomstige woningbouwlocaties. Een voortdurende monitor van de markt zorgt voor de meest nauwkeurige gegevens voor de door ons gehanteerde rekenmodellen. Schakel ons in voor een uitgebreide rapportage t.b.v. aan- en verkoop, aan- en verhuur, projectontwikkeling, beleggingsportefeuille, grondwaardebepaling en contra-expertise.

 

ERA's Open Huizen Route

Speeddaten met uw toekomstige huis
02 februari 2019

Neem contact met ons op

Privacyverklaring