Taxatie in Alkmaar nodig?

Taxatie in Alkmaar nodig?

  • de staat van het onderhoud;
  • inhoud en oppervlakte;
  • de functionaliteit van de indeling;
  • de constructie en kwaliteit van de gebruikte materialen;
  • mate van isolatie en energiezuinige maatregelen;
  • verplichtingen en rechten die op de grond rusten (bijvoorbeeld erfpacht of recht van overpad);
  • de prijsontwikkeling op de markt van min of meer vergelijkbare woningen;
  • de toekomstige ontwikkelingen, bijvoorbeeld het bestemmingsplan ter plaatse;
  • de gegevens van het Kadaster.
Taxatierapport

Wilt u een NWWI taxatie aanvragen of wilt u meer informatie ontvangen?

Neem via onderstaand formulier contact met ons op.