Privacyverklaring

Deze website en uw persoonsgegevens

Deze privacyverklaring geldt voor alle websites en domeinen waarvan ERA eigenaar is

Koppelingen naar websites die niet van ERA zijn

De ERA - websites kunnen koppelingen bevatten naar websites van derden die dienen voor uw gemak en ter informatie. Als u deze koppelingen volgt, verlaat u de website van ERA. ERA heeft geen zeggenschap over die sites noch over hun privacymaatregelen, die kunnen afwijken van het beleid en de maatregelen van ERA. Wij ondersteunen websites van derden niet en doen hierover geen uitspraken. De persoonsgegevens die u verstrekt aan derden, vallen niet onder de privacyverklaring van ERA. We raden u aan het privacybeleid van andere bedrijven te lezen voordat u persoonsgegevens verstrekt. Bepaalde bedrijven kunnen hun persoonlijke gegevens bekendmaken aan ERA. Deze gedeelde gegevens vallen onder het privacybeleid van het andere bedrijf.

Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. ("Google"). Google Analytics maakt gebruik van "cookies" (tekstbestandjes die op Uw computer worden geplaatst) om de website te helpen analyseren hoe gebruikers de site gebruiken. De door het cookie gegenereerde informatie over Uw gebruik van de website (met inbegrip van Uw IP-adres) wordt overgebracht naar en door Google opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe u de website gebruikt, rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik.

Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal Uw IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. U kunt het gebruik van cookies weigeren door in Uw browser de daarvoor geëigende instellingen te kiezen. Wij wijzen u er echter op dat u in dat geval wellicht niet alle mogelijkheden van deze website kunt benutten.

Door gebruik te maken van deze website geeft u toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.

Meetsysteem bezoekers

ERA gebruikt pixels, of transparante GIF bestanden, om haar online advertising activiteiten te ondersteunen en te meten. Deze GIF bestanden worden door onze admanagement partner Doubleclick geleverd. De verkregen informatie is anoniem en kan niet gebruikt worden voor persoonlijke identificatie. Het bevat niet uw naam, adres, telefoonnummer of e-mail adres. Meer informatie over Doubleclick vindt u op: http://www.doubleclick.net/us/corporate/privacy

Persoonsgegevens

Onder persoonsgegevens worden verstaan gegevens die herleidbaar zijns tot een "geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon". Dat betekent dat de naam van een persoon op wie de gegevens betrekking hebben bekend is, dan wel dat die persoon kan worden achterhaald. Voorbeelden van persoonsgegevens zijn een naam van een persoon of een huisadres, maar ook een e-mailadres kan een persoonsgegeven zijn.

Versturen van persoonsgegevens

Indien u per e-mail of via webformulieren persoonsgegevens aan ERA verstrekt, worden deze slechts verzameld en gebruikt voor het doel waarvoor u ze achterlaat. Met het verschaffen van uw persoonsgegevens geeft u toestemming voor de verwerking van die gegevens. Na gebruik worden uw persoonsgegevens vernietigd. Uw persoonsgegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als via de website strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan.

De Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp)

Bij het gebruik van persoonsgegevens op deze website wordt de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp) gevolgd. De Wbp helpt de privacy van burgers te beschermen. Ook persoonsgegevens die via internet worden verzameld, bewaard, gebruikt, of op enige andere vorm ter beschikking gesteld, met elkaar in verband gebracht, alsmede afgeschermd worden, vallen onder deze wet. Op grond van de Wbp dient, voordat persoonsgegevens worden gebruikt, de persoon daarvan op de hoogte te worden gesteld en dient ook het doel te worden meegedeeld waarvoor ze verzameld worden (artikel 33). Persoonsgegevens worden dus alleen gebruikt als dat uitdrukkelijk is meegedeeld. Uw gegevens kunnen echter wel worden gebruikt voor opsporing, als strafbare feiten worden gepleegd of strafbare uitlatingen worden gedaan en verdere uitzonderingen zoals genoemd in artikel 43 van de Wbp.

Pagina's opvragen

Welke informatie ERA van u verzamelt, hangt af van hetgeen u doet wanneer u onze website bezoekt. Via de site van ERA worden geen persoonsgegevens verzameld, tenzij u ervoor kiest deze informatie te verschaffen.

Bij uw bezoek aan de ERA -website worden per opgevraagde pagina standaardgegevens verzameld en opgeslagen zoals de datum en tijd waarop de pagina is opgevraagd, het IP-adres van de gebruiker die de pagina opvraagt, de browser van de gebruiker etc. De hierna genoemde gegevens worden uitsluitend gebruikt om de deze website beter af te stemmen op de behoefte van gebruikers en de dienstverlening aan u te optimaliseren.

Datum; De datum waarop de pagina is opgevraagd.
Tijd; De tijd waarop de pagina is opgevraagd.
Client IP-adres; Het IP-adres waarmee u toegang tot de server heeft gekregen.
Netwerkdomeinnaam; De naam van het netwerkdomein die eventueel door de internetprovider aan uw internet account is toegewezen.
Servicenaam; De internet-service die op uw computer is uitgevoerd.
Servernaam; De naam van de server waar de logboekvermelding is gegenereerd.
Server IP-adres; Het IP-adres van de server waar de logboekvermelding is gegenereerd.
Serverpoort; Het poortnummer waarmee uw computer was verbonden.
Methode; De actie die is uitgevoerd (bijvoorbeeld een GET-opdracht).
URI-stam; De bron waartoe toegang is verkregen: bijvoorbeeld een HTML-pagina, een PDF-document, een CGI-programma of een script.
URI-query; De eventuele query die is uitgevoerd.
HTTP-status; De status van de actie in HTTP-termen.
OS-status; De status van de actie in termen die door het OS worden gebruikt.
Verzonden bytes; Het aantal bytes dat door de server is verzonden.
Ontvangen bytes; Het aantal bytes dat door de server is ontvangen.
Gebruikte tijd; De tijdsduur van de actie.
Protocolversie; De protocolversie (HTTP, FTP) die is gebruikt. Voor HTTP is dit HTTP 1.0 of HTTP 1.1.
Gebruikersagent ; De browser die door u is gebruikt.
Cookie; De inhoud van een eventueel verzonden of ontvangen cookie.
Verwijzende URL; De URL die u naar de huidige URI heeft verwezen